Një vit burg nëse nuk respektohet ora policore

Mosrespektimi i ndalesës për lëvizje nënkupton kryerje të veprës penale “mosveprim sipas rregullave shëndetësore” gjatë kohës së epidemisë në bazë të nenit 206 të Kodit penal, ka bërë të ditur Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Krejt kjo lidhur me vendimin e Qeverisë në territorin e mbarë vendit që të vendoset ndalesë e lëvizjes së popullatës në periudhën prej orës 21:00 deri ora 06:00, me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes infektuese Kovid-19 dhe mbrojtjes së popullatës.

bank , kredit, credit , insrance, life insurance,best insurance, auto insurance , versicherungen , leben versicherung, .

“Për këtë vepër penale përgjigjet kur në kohën e epidemisë të ndonjë sëmundje të rrezikshme ngjitëse nuk veprohet sipas rregullave ose urdhrave me të cilat përcaktohet masë e çrrënjosjes së saj ose parandalimit.

Për nenin 1, për të cilën është shkruar përgjegjësi e personit fizik, është paraparë dënim në para ose burg deri në një vit, ndërsa në bazë të nenit 2 nëse veprën e kryen person juridik, dënim në para deri në 30 milionë denarë”, thuhet në deklaratën e Prokurorisë Publike.

/lajmpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *